Det perfekte arrangementet er en opplevelse for brukeren, der du som vertskap er uanstrengt, men likevel uunngåelig tilstede i bevisstheten, og en del av historien. Gode arrangementer bygger lojalitet, omdømme og goodwill. Sølvpilen Produksjon utvikler, planlegger og gjennomfører hendelser som opplevelsesbaserte markedsføringstiltak, meningsfulle internarrangementer eller jublende jubileer.

IKE popup.jpg

Vi tilbyr:

  • Konsept- og idéutvikling
  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Dokumentasjon
  • Evaluering


Vi legger vekt på:

  • Engasjement
  • Kompetanse
  • Opplevelser
  • Kundens behov